Persondatapolitik, Oelkassen.dk I/S

Da Ø ikke altid virker på hjemmesider mm. ejer Ølkassen.dk også domænet oelkassen.dk. Ølkassen.dk og Oelkassen.dk I/S og Oelkassen.dk er altså samme firma.

I nedenstående kan du se Oelkassen.dk’ politik for behandling af de personlige oplysninger, du udleverer, når du oprettes som kunde. Persondatapolitikken omfatter indsamling og behandling af de personlige oplysninger, du udleverer til Oelkassen.dk I/S.

Ved tilmelding til Oelkassen.dk’ nyhedstjenester er vilkårene i vores persondatapolitik gældende. Du accepterer samtidig at de data du udleverer til Oelkassen.dk I/S behandles i overensstemmelse med nedenstående:

I henhold til gældende persondatalovgivning er Oelkassen.dk I/S’ dataansvarlig ejekredsen. Se nedenstående kontaktoplysninger:

Olkassen.dk I/S

c/o Erik Frydendahl

Holmegårdsvej 23

4320 Lejre

CVR nr. 38646885

Tlf. 20 90 44 98

E-mail: [email protected]

Vi har ingen fysisk butik eller kontor, så henvendelser kan kun ske via [email protected] eller tlf. 20904498.

Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger er alle typer af oplysninger, der kan henføres til dig. Når du er registreret i vores database, indsamler og behandler vi alle dine personlige oplysninger.

De forskellige data behandles med henblik på at:

Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig i henhold til vores samhandelsbetingelser

Overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, og samarbejde med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder

Fremsende nyhedsmails

Sende SMS-beskeder (ved tilvalg af abonnementskasse)

Dine oplysninger gennemgås løbende, og oplysninger der ikke længere er relevante slettes. Konstateres fejl, rettes de.

Disse oplysninger indsamler vi i forbindelse med, at vi opretter dig som kunde:

Kontaktoplysninger

Navn

Telefonnummer (benyttes til info vedr. bestilling af abonnementskasser, hvis valgt. Samt til at kontakte Jer i tilfælde af spørgsmål til levering)

E-mail adresse

Leveringsadresse

Sikkerhed for personoplysninger

Vi har sikret os mod at dine oplysninger både teknisk og organisatorisk:

Hændeligt eller ulovligt bliver slettet

Offentliggøres

Går tabt

Bliver forringet eller forvansket

Kommer uvedkommende til kendskab

Bliver misbrugt

Behandles i strid med lovgivningen

Personoplysningerne opbevares kun på beskyttede og sikre servere inden for EU. Vi kan dog i praksis ikke beskytte dine data med fuldstændig sikkerhed, hvis nogen lykkes at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger og tiltvinger sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at undgå at uvedkommende får adgang til dine oplysninger.

Formålet med indsamling af oplysninger

Oelkassen.dk I/S indsamler dine oplysninger:

For at forfølge vores legitime interesser. Når vi behandler dine personoplysninger til at forfølge vores legitime interesser, foretager vi passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af dit privatliv og for at sikre, at vores legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.

For at levere serviceydelser til dig i form af:

Nyhedsmails

SMS-tjenester

Hvis du vælger at oprette en profil på Oelkassen.dk gemmer vi desuden:

Informationer der er relevant for levering, så du ikke behøver at udfylde dette

Tidligere bestillinger så du selv kan tilgå tidligere køb. Disse oplysninger videregives aldrig til tredjemand.

Til brug for levering af serviceydelser opbevarer vi kun dine personoplysninger så længe du er tilmeldt Oelkassen.dk’ nyhedstjenester. Ved framelding slettes disse oplysninger hurtigst muligt og senest inden for én måned.

Videregivelse af personoplysninger

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dog videregives relevant data hvis der er lov- eller myndighedskrav herom.

Dine data kan dog videregives til tredjeparter i det omfang de er offentligt kendt, og for at varetage Oelkassen.dk I/S’. I så tilfælde er det kun de offentligt kendte oplysninger der gives videre, og dermed ikke private oplysninger som fx dine indkøb og andet. Oplysningerne anvendes kun til målretning af annoncering og markedsføring med henblik på salg.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kunne ske hvis du giver samtykke til det, eller i tilfælde hvor myndighedskrav kræver dette.

Oelkassen.dk I/S benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Disse tredjeparter har forpligtet sig til ikke at videregive oplysningerne og bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning.

I visse tilfælde kan dine oplysninger overlades til IT-personer, der er tilknyttet Oelkassen.dk I/S. IT-personerne kan være tilknyttet i tilfælde af opdatering af hjemmeside eller andet, og behandler alene dine personoplysninger efter instruks fra Oelkassen.dk I/S, og kun til de formål der står i vores persondatapolitik. IT-personerne er underlagt samme forpligtelser til beskyttelse af personoplysningerne som Oelkassen.dk I/S.

Dine rettigheder om personoplysninger og sletning af dem

Du kan få information om hvilke personoplysninger Oelkassen.dk I/S har om dig. Du kan også gøre indsigelse mod at konkrete oplysninger om dig anvendes. Endvidere kan du tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver brugt oplysninger om dig, hvis de oplysninger der bruges om dig er forkerte eller vildledende, og du har ret til at få dem ændret eller slettet.

Senest én måned efter du har bedt om udlevering, ændring eller sletning af dine data udleverer Oelkassen.dk I/S de ønskede data, retter dem eller sletter oplysningerne.

Hvor længe kan i gemme mine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi har en relation til dig. Når vores relation til dig ophører, beholder vi dine personoplysninger i en periode, der gør os i stand til at: beholde vores forretningsdokumenter til at overholde dokumentationskrav i henhold til loven; forsvare eller fremsætte retskrav og behandle eventuelle klager.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til disse formål. Hvis der er nogen oplysninger, som vi af tekniske årsager ikke er i stand til at slette helt fra vores systemer, vil vi foretage passende foranstaltninger for at forhindre enhver yderligere behandling af disse oplysninger.

Kontakt

Henvendelse om persondatapolitikken skal ske til [email protected] Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

Hvis du ikke længere vil modtage nyhedsbreve eller anden info fra Oelkassen.dk I/S, skal du benytte vores mail [email protected] til at begære oplysningerne slettet eller rettet. Oelkassen.dk I/S vil herefter slette eller rette dine oplysninger hurtigst muligt og senest inden for én måned. Ønsker du at afmelde sms vedr. bestilling af ny abonnementskasser kan dette ske ved at sende en mail herom til [email protected] eller blot ved at besvare sms fra os med en besked om at du ikke længere ønsker at modtage sms fra os.